Főoldal

 Bemutatkozás

A Nonprofit Regionális Alapítvány, rövidített nevén: NoRA, 2006-ban kezdte el működését.
Azóta nyomon követi és igyekszik fejleszteni, a kárpát-medencei magyar-magyar civil kapcsolatokat valamint tovább bővíteni kapcsolati hálóját, mind hazai terepen, mind határon túli magyar vidékeken.  Az alapítványunk igen széleskörű tevékenységi körrel rendelkezik (természetvédelmi, állatvédelmi, nemzetközi, ismeretterjesztő, oktatási, jogvédő, közművelődési, szociális, jogvédő illetve nemzetközi).

Elsősorban a Közép-Dunántúli és Dél-Dunántúli régió, nemzeti összetartozásunk, a határtalan magyar-magyar régiók együttműködésének segítése érdekében transznacionális szinten is tevékenykedünk. Számos rendezvényen veszünk részt illetve valósítottunk meg határon túli helyszíneken is. Tevékenységünk során művelődési-, közéleti, művészeti, hagyományőrző programokat szervezünk, illetve közreműködünk más civil szervezetek programjainak megvalósításában. Rendezvényeink elsősorban közösségi illetve településfejlesztő, felzárkóztató jellegűek.  A magyar identitás megőrzése érdekében főként határon túli magyarok részére szervezzük az említett programokat. Mindezek tükrében szoros kapcsolatot ápolunk a Baranya megyei Civil Szolgáltató Centrummal, a pécsi Nevelők Háza Egyesülettel, és szegedi civil koordináló irodával. Számos rendezvényen vettünk részt meghívottként, majd segítőként, később pedig önálló programokat valósítottunk meg hazai és nemzeti szinten egyaránt.

Ilyenek voltak a Dunántúli Civil Találkozók, vagy az általunk szervezett képzőművészeti tábor, civil kerekasztal beszélgetés, és a “Székely – Csángó – Magyar” Tudástalálkozók (2013, 2014, 2015, 2016). Ezek közül kiemelt jelentőségű szervezetünk számára a  „Székely – Magyar – Csángó Tudástalálkozó”, amelyet a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvánnyal szoktunk megszervezni. Az Amőba nonprofit szervezettel 2013. óta tart az együttműködésünk.
Közös programjaink során elsősorban hátrányos helyzetű erdélyi, délvidéki és hazai fiatalokat kívánunk bevonni. Így részükre biztosítottunk tanulmányi utakat Erdélyben és Dél-Alföldön.

A tábor által megismerhettük Kecskemétet, Csanádpalotát, Ópusztaszert, Szegedet, a határon túli állomásokon pedig Sepsiszentgyörgyöt, Kovásznát is. A résztvevő gyerekek játékos, sportos, ismerkedős programokon vehettek részt, elsősorban ének- és táncórákon. A tábor,  amelynek fő célja egymás kultúrájának megismerése és a magyarságtudat ápolása, megtartása volt.

 

A szervezet alapító okirata