Terveink

2017-es terveink:

2017. augusztus 7-13. között tervezük meg rendezük Tudástalálkozó rendezvényünket.Nagydobrony, Református Líceumban fogunk megszállni.Nagydobrony mellett Munkács, Ungvár, Beregszász, Kisszelemenc, Huszt romvára, Szeredényn is úti céljaink között szerepel.

2016-os terveink:

A Tudás tábor helyszíne ebben az évben a Felvidéki Érsekújvár lesz. Célunk, hogy találkozunk régi barátainkkal és bővítsük civil kapcsolati hálónkat. Szervezetünk a Nonprofit Hagyomány Alapítvány partnere, a tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület mellett, Sepsiszentgyörgy, Csomakőrös, Kikinda, Zenta valamint a magyarországi Pitvaros, Hódmezővásárhely és Szeged is képviseltetni fogja magát. A határon átkelve első állomásunk Komárom lesz. Feszty Árpád testvérének dédunokájával, Feszty Zsolttal szeretnék találkozni. A Komáromi református templom kertjében megtekinthetjük egy első világháborús emlékművet. Az ottaniak javaslatára településeink nevével ellátott nemzeti színű köveket helyezünk el az emlékmű körül és Wass Albertet idézve tisztelegünk a szobor előtt.

2015-ös terveink:

A „Székely- Csángó- Magyar Tudástalálkozó” programunkat szervezzük meg 2015-ben, a székelyföldi és magyarországi gyerekek társadalmi szükségleteként kiegészítve a Csángóföldi résszel. Társadalmi hatást a közös programokon való részvétel biztosít, a projekt alatt és a jövőre nézve is. Kapcsolatot teremt és kapcsolatot tart a határon belüli és határon túli partnerekkel, hogy a gyermekek és a felnőtt kísérőik az összetartozásuk erősítésével megosszák egymással tudásukat.
2015. évi rendezvényünk fő célja, hogy megismerhessék a határon túli hagyományokat, kultúrákat és ezzel új kapcsolatokra is tehetnek – tehetünk szert. Partnerünk a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány, amely ernyőszervezetként tevékenykedik Székelyföldön.
2015. június 22-én előkészítő kerekasztal Sepsiszentgyörgyön
2015. augusztus 19-26-ig szervezzük a Tudástalálkozó tábort Ópusztaszeren hátrányos helyzetű magyarországi és székelyföldi gyerekeknek, kapcsolatot teremtünk a helyi civil szervezetekkel.
Fontosnak tartjuk a történeti helyszíneink bemutatását, megismertetését, valamint az iskolában, a szülőktől, a nagyszülőktől tanultak áthelyezését a való életbe. Vallási, keresztény jellegű tudásokat a templom látogatás során tesszük emlékezetessé.
2015. október 25-30-ig Csomakőrösön, Sepsiszentgyörgyön, Zágonon és a csángóföldi Klézsén lesz a Tudástalálkozó programja, ahol a gyermekek megismerkednek a városok nevezetességeivel, kultúráival.
A településeken aktívan működő csoportok (pl.: Néptánc csoport, színjátszó csoport, kézműves csoport) bemutatójával, és a velük közös produkció is élményekkel gazdagítaná a közösséget. Helyi szakmák megismertetése, szövés, fazekasság, kalapkészítés, agyagozás, kézművesség, fonás, kosárkészítés.
2016. január 16-án záró, értékelő kerekasztal, fórum Szegeden

2014-es terveink:

A programunk folytatását kívánjuk véghezvinni 2014-ben, a „Székely- Csángó- Magyar” Tudástalálkozó második részét. Társadalmi hatást a közös programokon való részvétel biztosít, a projekt alatt és a jövőre nézve is. Kapcsolatot teremt és kapcsolatot tart, mivel a gyermekek és a pedagógusok megismerkednek egymással, összebarátkoznak és a modern világban számítógépen e-mailben váltanak egymással üzeneteket.

A jelentősebb eseményekről a helyi kiadványban beszámolót írunk.

Fontos, hogy már gyermekkortól elkezdve tisztában legyenek a világgal, honi és külhoni értékekkel és az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetű emberekkel, családokkal. A projektben is nehéz sorsú diákok vettek és vesznek részt, akiknek, a szüleiknek nem áll módjukban a nyári szünetben kirándulni, nyaralni velük. A legmegfelelőbb és jó eredményt elért tanulók kiválasztásában az iskolák segítettek és a későbbiekben is az ő segítségükre támaszkodunk.

A gyerekek betekintést nyernének a közösség és a gyerekek életébe. A Tudástalálkozóról visszatérve az úton résztvevők megosztják tapasztalataikat és élményeiket az osztályukkal, közösségükkel és akár a teljes település lakóival. Egy gyermek megírja a helyi lapokban, hogy milyen élményekkel gazdagodott az út során.

A megismertetés, az egymás programjain való jelenlét és a kipróbálás által a tapasztalat belenevelése a gyermekekbe és pedagógusokba egyaránt fontos a Magyarország közigazgatási határain kívülre került magyarok tiszteletét, becsülését és elismerését vívja ki. Ne idegenekként kezeljék egymást, hanem ugyanolyan értékekkel és emberi érzésekkel bíró társakként.

A közösségi összetartozás erősítése, azáltal hogy honi és külhoni programokon, településeken töltenek több napot, és megismernek új embereket, korosztálybelieket és idősebbeket egyaránt valamint helyi sajátosságokat, az adott településekre jellemző viseletet, nyelvjárást, testbeszédet. A történelmünk során fontos szerepet játszott helyekkel történő megismertetés. A tanultak áthelyezése a való életbe. Vallási, keresztény jellegű tudásokat a templom látogatás során tesszük emlékezetessé. A településeken aktívan működő csoportok (pl.: néptánc csoport, színjátszó csoport) bemutatójával, és a velük közös produkció is élményekkel gazdagítaná a közösséget.

Az iskola újságban megjelenne egy élménybeszámoló képekkel illusztrálva, mely erősítené a gyerekek közti kapcsolatokat és gyarapítaná a kulturális és történelmi tudásukat.

2013-as terveink:

2013-ban folytatjuk kapcsolatépítő programunkat, illetve a környezetvédelmi tevékenységünket.

Határon túli „Nagy-magyarországi” nemzeti parkokkal, tájvédelmi körzetekkel is felvesszük a kapcsolatot, illetve a természetvédelem iránt érzékeny határ menti magyar civil szervezetekkel. Egyeztető körutat szervezünk, ahol előadások formájában elmondjuk célunkat, ismertetjük eredményeinket, majd egyeztető fórumon várjuk az ötleteket, javaslatokat, felajánlásokat a projekthez.

Célunk a szepmagyarorszag.transzparencia.hu fejlesztése oly módon, hogy összeszedje a magyar természeti kincseket és tárja az érdeklődő közönség elé. A civil szervezetek segítségével pedig a legszélesebb körben tudjuk promótálni fontosságukat.

Megvalósítjuk a szellemi cserekereskedelmet, vagyis a délvidéki, drávaközi magyarokkal, magyar civilekkel közösen gyűjtjük össze a jelenleg is ápolt, illetve még a köztudatban lévő magyar népszokásokat. Ezeket fesztivál formájában mutatjuk be Zentán, Eszéken és Pécsett. Szüksége van a helyi magyarságnak kultúrájának ápolására, mely segít megőrizni nemzeti identitástudatát.

2013-ban is megszervezzük képzőművészeti táborunkat a Muravidéken, ahol minden évben nagy örömmel fogad a helybéli magyar és nem magyar lakosság. Tartjuk a kapcsolatot a helyi magyar közösségekkel, civil szervezetekkel, megbeszéljük az elmúlt év történéseit, sikereit, és tanulunk a kudarcaiból. A közös alkotó munka mellett kialakult több éves barátságot is ápoljuk.

Ennek a barátságnak a részeként részt veszünk a Nemzetközi Halászléfőző Versenyen, ahol terveink szerint immár indulóként kívánunk nevezni. Találkozunk újra civil barátainkkal, valamint az új résztvevőkkel is felvesszük a kapcsolatot.

A verseny társrendezvénye a Nemzetközi Néptánc Fesztivál is, melyen partnerünk, a Zalai Harangláb Egyesület zenész társulata is részt vesz. Az egyesület kamarazenekara szolgáltatja több magyar és szlovén néptánccsoport számára is a nívós magyar népzenét.

Fejlesztjük honlapunkat népszerűsítve alapítványunk tevékenységét, programját, céljait. Bemutatjuk rajta a már megismert természeti értékeket, a hagyományokkal rendelkező magyar-magyar programokat.

Részt veszünk olyan fesztiválokon, melyek nagy tömegben vonzzák a civil szervezeteket, ahol új ismeretségeket köthetünk. Például a Civil Expo a délvidéki Bácskatopolyán.